ውጽኢት ብይን ቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ገበነኛ ስርዓት ህግደፍን

መጀመርያ  ኣብ  መእተዊ  ጽሑፍና  ሕጽር  ዝበለ  ሌላ  ብዛዕባ  ውድብ  ሕቡራት  ሃገራት  ብሓፈሻ፡  ብፍላይ  ከኣ ብዛዕባ ቤት ምኽሪ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት፡ ክንጠቅስ ንፈቱ። ብዛዕባ’ዚ ብ“ሕቡራት ሃገራት” ዝፍለጥ  ኣህጉራዊ  ትካል  ኣመልኪትና  ኣብ  እንዛረበሉ  ወይ  እንጽሕፈሉ  ኣጋጣሚ፡  መንነት  ናይ’ዚ  ዓለማዊ ምትእኽኻብ ወይ ውድብ ከመይ ዝበለ ምዃኑ ብሓፈሻ ምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ። “ሕቡራት ሃገራት፡ ክበሃል እንከሎ ንኹለን ልኡላውያን ሃገራት ዝጥርንፍ ሓደ  ሰፊሕ ዓለምለኻዊ ጥርናፈ ዘለዎ ውድባ ምዃኑ’ዩ። ኣብ’ዚ እዋን ንኣብነት“ ውድብ ሕቡራት ሃገራት” ብኣስታት 200 ልኡላውያን ሃገራት ዝቖመ’ዩ።