ተጋደልቲ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ደምሓኩኤ) ኣብ ልዕሊ ንብረት ጸላኢ ጉድኣት ኣውሪዶም።

ተጋደልቲ  ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ  (ዲምሓኩኤ) ኣብ መንጎ ኣቑርደትን እንገርነን ኣድብዮም ብምጽናሕ፡  ንብረትነታ ናይ ጸላኢ ዝኾነት በጣሕ መኪና ብምህራም ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዱ ኣብ መርበብ መሰል ብሄራት ዝተዘርገሐ ዜና ኣፍሊጡ።