ብስእነት ፕላስቲክ፣ ብመቕድሒ ማይ፣ ጸባ ዝሸይጥ ዘሎ ፋብሪካ ጸባ ኣስመራ፣ ኣብ ጥዕና ጸገም ከየምጽእ ይስጋእ

Asma milk

ፋብሪካ ጸባ ኣስመራ፣ ኣብ ፕላስቲክ ብምዕሻግ ንዕዳጋ ዘውርዶ ዝነበረ ጸባ፣ ብሰንኪ ስእነት ፕላስቲክ ደው ብምባሉ፣ እናተቐድሐ ዝሽየጥ ጸባ ኣብ ጥዕና ጸገም ከየምጽእ ስግኣት ከምዘሎ ብመንግስቲ እትውነን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተኣሚና።

እታ ኣብ ኤርትራ እንኮ ዝኾነት 12 ገጻት ጥራይ ዘለዋ ጋዜጣ፣ ንወነንቲ ትካላት ብምጥቃስ ብሮቡዕ 14 መስከረም ኣብ ዘስፈረቶ ዜና፣ ፋብሪካ ጸባ ኣስመራ፡ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ብፕላስቲክ ዝተዓሸገ ውሑስን ኣተኣማማንን ጸባ ምቁራጹ፡ ንጥዕና ናይ’ቲ ብቢዶኒታት ኮነ ብመትሓዚ ማይ ዝዕደል ዘሎ ጸባ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ ኣፍሊጣ።