ኣብ ሱዲን ዘለዉ ሚስጥራውያን ሰለይቲ ይቀልዑ።

ናይ ሎሚ ጽሑፍና ኣብ ሱዲን ንዘለዉ ሚስጥራውያን ሰለይቲ ንምቅላዕ እዩ። ምኽንያቱ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝሕግዝዎ ገለ ካብ ዝጥቀመሎም ዓበይቲ ሜላታት፡ ቀዲማይ ጸጥታዊ መሓውራቱ ብረቂቕ ኣገባብ  ምውዲብን ምድልዲልን እዩ። ካልኣይ ህዝቢ ነንሓድሕደ ተኣማሚኑ ሓይሉ ተወዱቡ ንመሰሉ ተቓሊሱ ዕድመ ስልጣኑ ንከየሕጽሮ ምክልኻል እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሓድነት ህዝቢ ንምብታን ከም ዝለዓለ ዕዮ ገዛ ወሲደ ብዕቱብ ይሰርሓሉ። እቲ ሳልሳይ ንእሙናት ሰበ ስልጣናት ብጉቦን ብልሽውናን ክነብሩ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዲያት ስርዓት ዯረቶም ከይጠሓሱ ኢዶም ከየእተዉ እሙናት ኣገልገልቲ ክሳብ ዝኾኑ ንሳቶም ድላዮም ክገብሩ ዕድል ምኽፋት እዩ።