ትኣምራዊ ¡ ስምምዕ ኢትዮ-ኤርትራን ስዑዲያን ዓረብ ኢምረትን !

Story image for eritrean news from The Philadelphia Tribune

ሎሚ ማዓልቲ ኣብ ጅዳ ኣብ ዝነበረ ርክብ መራሕቲ ሱዕድን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢማራትን ወከልቲ ማሕበር ሕብረት ዓረብን ዘሕንኽን ከቢድ ናይ ታሪኽ ስሕተትን ተፈጺሙ ኣሎ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተበቲኑ ብሽም ሓባራዊ ሓይሊ ዝሰርሕ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝተሓናፈጸ ሓይሊ ክቐውም ሎሚ ብዘቐረበ  እማመ ኢሳያስ  ፈሪሙሉ ኣሎ።

 

Add a comment

ብውጥን ዘይምራሕ ኣለሻ ፍትሒ፡ ፍረ ኣይህብን

ብውልቀ ይኹን ብእኩብ ክብጻሕ ዝድለ ዝኾነ ጉዳይ፡ ካብ እንክብገስ ንትግባሬኡ ዝድርኽ መጽናዕታዊ ውጥን ክረክብ ኣለዎ። ምኽንያቱ ብውጥን ዘይምራሕ ነገራዊ ኮነ ፍትሓዊ ድሌት ካብ ኣእምሮ ናብ ወረቐት ክደቅል እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ መሬት ወሪዱ ክዝራእሞ ውጽኢታዊ ፍረ ክህብ ምሕሳብ የዋህነት’ዩ። ድሌት ሓሳብ’ዩ። እቲ ኣብ ኣእምሮ ዝተቐርጸ ድሌት ኣብ መሬት ወሪዱ ብተግባር እንተዘይተተርጒሙ ግን ዳርጋ ዘየለ’ዩ። ኣብ ኣእምሮ ደቂ-ሰባት ዝመላለስ ግን ከኣ ኣብ መሬት ክወርድ ዘኽእሎ መጽናዕትን

Add a comment

ሽንፍላ መቀለ ካብ ዩንቨርስቲ መቀለ ዝነቀለ

ሕልሚ ስግር ማዕዶ‘ኣቱም ህዝብታት‘ ኤርትራ‘ ሱዳን‘ ኢትዮጵያ‘ ርእሲ ከተማ ኤርትራ‘ ካርቱም‘ርእሲ ከተማ ኢትዮጵያ ኣስመራ‘ርእሲ ከተማ ሱዳን‘ ኣዲስ ኣበባ‘ ክትጽውዖ ይካኣል ዶ።

Add a comment

እቲ ናይ ዘመንና ዝዓበየ ምትላል (The Greatest Hoax of The Century)

ነቲ ውልቀመላኺ፡ ባዕሉ መምጽእ ደርፊ፡ ባዕሉ መጥፍእ ደርፊ ከይንብሎ፡ እቲ ባህግን ስምዒትን ተስፋን ራእይን ናጽነት ኤርትራ ቅድሚ ንሱ ምውላዱ ብግዜ ባዕዳውያን ገዛእቲ፡ ማለት ካብ ግዜ ቱርኪ ጀሚሩ ንግዜ ጥልያንን እንግሊዝን ሃጸያዊት ኢትዮጵያን ሰጊሩ ቀስ ኢሉ እተዘርአን ዝበቖለን ኣብ ምዕምባብ ዝበጽሐን ድራኸ እዩ ነይሩ። ነቲ ስምዒታት’ቲ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ስሱዕን እኩይን ዕላማ ከውዕሎ ዝኸኣለ ግን፡ ውልቀመላኺ መራሒና ምስቶም ምስ ሓሳባቱ ብኹሉ መገዲ ዚሰማምዑን ካብኡ ረብሓ ዚረኽቡን፡ ድጉል ናይ መንነት ቅልውላው ዝነበሮምን ዘለዎምን፡ ሕጂ ድማ ከም ዝሻደነ ኣንበሳ ዝጓዝሙን፡ ከም

Add a comment

ሙሉእ ከባቢታት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቕልጡፍ ምኽፋት፡ ኣብ ምስፋን ነባሪ ሰላም ህዝብታትና ዓብይ ስጉምቲ ንቕድሚት!!

ስምምዕ ሰላም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝብሰር እነሆ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ሓሊፉዎ ኣሎ። ኣብ'ዞም ዝሓለፋ እዋናት፡ ዋላ'ኳ ከምዝተጸበናዮ ኣይኹን'ምበር ዘተባብዑ ለውጥታት ተራእዮም እዮም። እዞም ክሳብ ሎሚ ዝተተግበሩ ስምምዓት: ብቐንዱ ረብሓ መን ማእከል ዝገበሩ እዮም ዝብል ሕቶ ምስ ዝለዓል ግን ከዘራርብ ይኽእል እዩ።  እዚ መስርሕ'ዚ ብዓይኒ ሃገርና ኤርትራን ህዝብታትናን ክዕቀን እንከሎ፡ ብዙሓት ሕቶታት እናልዓልና ነቲ መስርሕ ሰላም ክንግምግሞ ንኽእል ኢና።

Add a comment

ብሚኒስተር ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ ዝተዳለወት መጽሓፍ ኣብ ዝመጽእ ቀዳመ ሰምበት ክትዝርጋሕ’ያ

 berhane book releaseብሚኒስተር ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ ዝተዳለወት መጽሓፍ ኣብ ዝመጽእ ቀዳመ ሰምበት ብወግዒ ክትዝርጋሕ’ያ። ኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ ኣብታ ‘ኤርትራ ሃገረይ’ ዝሰመያ መጽሓፉ፣ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ መስገደል ከምኡ’ውን ንኣሰራሓ ፕረዚደንት ኢሰያስ ብሰፊሑ እትገልጽ ምዃና ይሕበር።

ኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ፣ ንባሕቲ መስከረም ብምኽንያት ብምግባር ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፣ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ወሪዱዎ ዘሎ ኣደራዕ ንኽወጽእ፣ ሕጂ’ውን ቃልሱ ከትርር ተላብዩ። ኣብቲ ብድምጹ ተቐሪጹ ናብ መራኸቢ ብዙሓን ተዘርጊሑ ዘሎ መልእኽቲ፣ ኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ፣ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ብቕጽበት ክጽውዕ፣ ብበናዊ ውሳኔ ዝወስዶ ዘሎ ስምምዓት ከቋርጽ፣ ከምኡ’ውን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቡ ክትዕ ከካዪድ ጸዊዑ።

 

Add a comment

ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ነቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ዜጋታትና ደገፍ ክረኽቡ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ የካዪዱ

demo nay libyaኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤውሮጳ ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ነቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ዜጋታትና ደገፍ ክረኽቡ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ የካዪዱ ኣለዉ። እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካዪዱ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላት፣ ኣብ ሊብያ ኣብ መንጎ ኲናት ሓድሕድ ተቐርቂሮም ዘለዉ ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ዝግዕዙሉ ፍታሕ ከናድዩ ጸዊዖም።

     ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ክካየድ ዝቐነየ ሰላማዊ ሰልፊ፣ ‘ተጸዋዒ ስደተኛታት፣ ኣበይ ኣሎ’፣ ‘ስደተኛታት ይተሓገዙ’ ‘ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብ ስቓይን ሞትን ኣውጽኡልና’ ‘ሞት ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ የብቅዕ’ ዝብልን ካልእ ጭርሖታትን ብምልዓል፣ ድምጾም ኣስሚዖም።

Add a comment

ናይ ሐዘን መግለጺ ብምኽንያት ዕረፍቲ ሐርበኛ ኣሕመድ ማሕሙድ

ሐርበኛ ተጋዳላይ ሐምድ ማሕሙድ ረቢ ይርሐምካ, ዉሕድ ዶ ተሳቒኻ, ብሰላም ዕረፍ, ኣብ ጎድኒ ምቃልስትኻ, ተቃሊስካ ኣቃሊስካ, ብጅግንነት ኣብ ዓውዲ ውግእ ዝተዋጋእካ, ህያውዩ ታሪኽካ, እንታይ እሞ ይገበር, ንደቀባታ ዘይኮነት ሃገር, ሐርበኛ ዶ ኣብ ስደት ይቕበር,,

Add a comment

ኤርትራ ኣብ ዞባን ዓለምለኸን መድረኻት ዝጀመረቶ ኣበርክቶ ዝነአድ`ዩ ዝበለ ዲፕሎማት ኣመሪካ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ግን ስኽፍታ ከምዘሎ ገሊጹ

ኤርትራ ኣብ ዓለምለኻውን ዞባውን መድረኻት ዳግም ትትስእ ዘላ ሃገር`ያ ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ ብዓል ስልጣን ሚንስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጾም። ቲቦር ናጅ ኣብ መግለጺኡ፡ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ካብ ፅንፋዊ ህውከት ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ከምዝኽእሉ ንኻልኦት ኣብነት ክኸውን ብዝኽእል ደረጃ ንስግኣት ሽበራ መኪታ እያ ኢሉ።

Add a comment

ኣብ ከባቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ............

ኣብ ከባቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዝረብ ኣበሃህላታት ክእረም ይግባእ፡ ምኽንያቱ ኣጸገምቲ ስርዓታት ደኣምበር፡ ህዝብታት ኣብ ነንሕድሕዶም ኣጸገምቲ ክኾኑ ኣይክእሉን’ዮም።
ልኡላውነት ሃገራት ከም ሓቂ ከም ሕጊ ብህዝብታት’ዩ ዝድለ ዝውሰንን ዝሕሎን። ነዚ መረጋገጺ ክኾነና ዝኽእል፡ ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወድቀሉ ኣጋጣሚ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ሓንቲ ሃገር፡ ዓቢኡ ንእሱ፡ ሰብኣዩ ሰበይቱ፡ ወዱ ጓሉ፡ ብኣካል፣ ብገንዘብ፣ ብዓይነት ኮነ ብሞራል ዝገብሮ ምርብራብ’ዩ። ዓደቦ ከይድፈር፡ ባህሊ ከራኸስ፡ ታሪኽ ከይብረዝ’ሞ ሃገር ኣልቦ መንነት ኣለቦ ኮይኑ ዘርምዘርሞ ከይተርፍ፡ ልኡላዊ ግዝኣቱ ካብ ተተናኾልቲ ጸላእትን ወረርትን ንምክልኻል ብተግባር መስዋእቲ ዝኸፍል ህዝቢ’ዩ። እቶም መራሕትን ልሂቃንን ኢና ዝብሉስ ቅዲ ኲናት ይሕንጽጹ፡
ሓይሊ ሰብን ናይ ኲናት መሳለጥያን ይምድቡን የወሃህዱን ‘ምበር፡ ብዙሕ ኣብ ዓውደ ኲናት ኣትዮም ክዋስኡ

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 5ይ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ዞባ ኤውሮጳ!!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ -ዞባኤውሮጳዕለት8 መስከረም 2018 ኣብከተማደንሃ- ሆላንድ“ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ገድላዊ ግደ ጨናፍር ግሃድኤ ኣብ ኤውሮጳ ንምብራኽ ንቃለስ”ኣብ ትሕቲ ዝብልጭርሖ5ጉባኤ ዞባ ኣካይዱ።ጉባኤካብዝተፈላለዩሃገራትኤውሮጳብዲሞክራስያዊኣገባብተመሪጾምብዝተወከሉኣባላትውድብን፡ብጻይ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካልን ብጻይ ኣቦ መንበር ተኸታታሊትን ተቚጻጻሪትን ኣካልን ብጻይ ሓላፊ ፖለቲካውን ስርዒታውን ጉዳያት ቤ/ጽን ካልኦት ብጾትኣባላትመሪሕነትግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራን፡ ኣብዝተረኸብሉተሰላሲሉ።

Add a comment

ስቱትጋርት ተበገስ ንቐል

ን ዕ ለ ት 31/08/2018 ሰፉሕ ሰላማዊ ሰልፊ አብ ጀኔቫ!!! ተዓወት ተዓወት ተዓወት ደላይ ፍትሒ ስቱትጋርትን ከባቢአን !!
 

Add a comment

'ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ዝለዓለሉ እዋን ገና ኣይኣኸለን'፣ ኣመሪካዊ ዲፕሎማሰኛ

tibor nagኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ዝለዓለሉ እዋን ገና ኣይኣኸለን፣ ክብል ኣመሪካዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ገሊጹ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣመሪካ ምኽትል ጸሓፊ ደስክ ኣፍሪቃ ቲቦር ናይጊ ንኮንግረስ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብመደብ ዝተገብረ ምምሕያሽ ዝምድና ጽቡቕ ኣንፈት እኳ እንተለዎ፣ ዘይተመለሱ ሕቶታት ስለዘለዉ ግና፣ እቲ ባይቶ ጸጥታ ዘንበሮ ማዕቀብ ክጸንሕ ኣለዎ ኢሉ።

Add a comment

ሓሙሽተ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ነበር፣ ብኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ ንዝተወስደ ስጉምቲ ደጊፎም

former asm membersኣብ ስደት ዝርከቡ ሓሙሽተ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ነበር፣ ብኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ ንዝተወስደ ስጉምቲ ዘለዎም ደገፍ ገሊጾም። ንሳቶም ኣብ ዘውጽእዎ ናይ ሓባር መግለጺ፣ ኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ፣ ፕረዚደንት ኢሰያስ ብሰላማውን ሕጋውን ዝኾነ ስልጡን ኤርትራዊ ኣገባብ ስልጣኑ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ዘረክበሉ መስርሕ ኣሚሙ ከምዘሎ ድሕሪ ምግላጽ፣ ስልጣን ናብ ህዝቢ ተረኪቡ፣ ኣብ ኤርትራ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስቲ ንኽትከል ዝቐረበ ጻውዒት ኣጥቢቕና ንድግፍ ኢሎም።

Add a comment

መስከረም ዕላማኡ ዘይተሳለጠ ማዓልቲ

ኣብዚ ክቡር ዝኾነ ዕለትኩም ጓል ወዲኻ ዓኢሻ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዲማስቆ ካብ  ኮለጅ ናይ ሃንደሳን ሓበረታን ( faculty of engineering and information ) ትምህርታ ጨሪሻ ፣ መሃንድስ ዓዋተ ዝብል ማዕሪግ ስለ ዝተቀበለት ነዚ ኣሳልጦ ከም ህያብ ይሰደልካ ። 

Add a comment

ሓድሽ ሜዳ፡ ሓድሽ ኵናት (A Tyrant’s Nightmare) – ኣማኑኤል ሳህለ

ሓደ እዋን፡ ኳዅ እዋን ሞቱ ስለ ዝቐረበ ኣብ ዓራት ኮይኑ ንደቁ ይጽውዖም፡ ከምዚ እናበለ ድማ ይዛረቦም፥ ”ደጊም ኣነ ኣሪገ እየ፡ ምምዋተይ ድማ ቀሪቡ እዩ፡ ይኹንምበር፡ ሓደ ምኽሪ ክልግሰልኩም ስለ ዝኾንኩ ጽን ኢልኩም ስምዑኒ፡ …… ”ኣብ ገረብ ዓሊብኩም ከሎኹም፡ ሰባት ንኽሃርሙኹም እምኒ ከልዕሉ ድንን ምስ ዚብሉ፡ ቀጢፉኩም ደኣ ነፊርኩም ህደሙ እምበር፡ ክሳዕ እምኒ ዚድርብዩልኩም ኣይትጸበዩ”። ሽዑ እቶም ደቁ፡ ኣቦ፡ ምናልባት እቶም እትብሎም ዘሎኻ ሰባት፡ ኣቐዲሞም ኣብ ጁባኦም እምኒ ሒዞም እንተ ነበሩኸ

Add a comment

ሰልፊ ተቓውሞ ኤርትራዊያን ኣብ ጀነቫ

ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝተአኻኸቡ ኤርትራዊያን ሎሚ ኣብ ጀነቫ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ አካይዶም። ድምጺ ኣሜሪካ ካብ አዳለውትን ተሳተፍትን ኣዘራሪቡ'ሎ። ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።

Add a comment

ቀታሊ ሰብ ብገበን ክሕተት እምበር፡ ተሓላቒ ሰላም ክቁጸር ኣይግብኦን’ዩ

 ሓደ ናብ ራድዮ ኣሰና ንዝሰዶ ጽሑፋተይ ብቀረባ ዝከታተል ግዱስ ሓው፡ ኣብ ዝኾነ ጽሑፋትካ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ወይ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ እምበር፡ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ፕረዝደንት ኢሳያስ ኢልካ ኣይትፈልጥን ኢኻ” ክብል ብዋዛ ኣምሲሉ ሕቶን ወቐሳን ሓዋዊሱ ርእይቶኡ ደርጓሓለይ። ዘረባ ናይቲ ግዱስ ሓው፡ ንለባም ኣምተሉ ክንደይ ከይስሕቶ ንዓሻን ደርጓሓሉ ክንደይ ከይፈልጦ” ስምዒት ስለዘሕደረለይ፡ ንህግደፍን መራሒኡ ኢሳያስን ይዝንጥሎም፡ ዘይናቶም ይህቦምን መዓርግ ኣንኢሰሎምን ከይህሉ፡ ንነብሰይ ሓተትኩዋ። ንህግደፍ፡ ብቁዕ መንግስቲ

Add a comment

ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ብዝርከቡ ዜጋታት ተዘኪራ

awateባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ብዝርከቡ ዜጋታት ተዘኪራ ውዒላ።ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ሓያሎ ደምበታት ተመቓቒሎም ኣብ ዝርከቡሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን እትዝከር ዘላ ባሕቲ መስከረም፣ ህዝቢ ኤርትራ እምቢ ንመግዛእቲ ብምባል ብረታዊ ቃልሱ ዝጀመረሉ እተዘኻኽር ክትከውን እንከላ፣ ብተመሳሳሊ ከኣ ሓርነቱን ደሞክራስያዊ መሰሉን ንምርግጋጽ፣ ቃሉ ዘሐድሰላ መዓልቲ ምዃና ሓያሎ ፖለቲከኛታት ኤርትራ ይገልጹ። 

 

 

Add a comment

መንእሰይ ከም ኣካል ቃልሲ ዶ ከም ቀላሲ ቃልሲ?

ንኹሉ መድረኽ ነናቱ ወለዶ ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ድማ ኣብቲ ናቱ መድረኽን እዋንን ግዜ ዝሓቶ ዕማም ክዓምም፡ብግዲ ይኸውን። ኣብ ከም ሃገርና ዝኣምሰላ ሃገራት መንእሰያት ኣብ ዘዘመኖም ነናቶም ኣስተዋጽኦ እንዳገበሩን፡ ኩነታት ንምልዋጥ ዓቢ እጃም እንዳተጻወቱን'ዮም ሓሊፎም። ብዙሕ ኣብ ዝርዝር ከይኣተና መንእሰያት ኤርትራ ዝተፈላለየ መግዛእታዊ ብድሆታትን ዓመጽን ምስኡ ተትሓሒዙ ዝመጽእ ማሕንቖታትን ንምብንጣስ ክሳብ ሂወት ክውፍዩ ዝተራእዩሉ ወርቃዊ ናይ ተግባርን ውሳኔን እዋናት ጌና 50 ዓመት'ዉን ኣይመልአን።

Add a comment

ብ61 መስከረም እንቢ ንመግዛእቲ ኢልና

ብ61 መስከረም እንቢ ንመግዛእቲ ኢልና

ብጅግና ስዉእ ዓዋተ ግድሊ ፈሊምና

ካብ ምልኪ ካብ ሰገሩ ናብ ተደሚርና

መስከረም ያኣክል ክንብል ትዕድመና፣

Add a comment

ምትስሳር ሃገራዊ ሰላም ምስ ዞናዊ ሰላም፣ ባህርያት ስርዓት ኤርትራ

ብምቕጻል ኣብዚ ታሪኻዊ ፈስቲቫል ካስል ተረኺበ፡ ሓሳበይ ከሳትፍ ዝዓደመትኒ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ፈስቲቫል ብኽብሪ አመስግን፣

Add a comment

ዮሃና! ንመበል 57- ዓመት ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም፡

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ዮሃና ንታሪኻዊት ዕለት ባሕቲ መስከረም ዝኽሪ መበል 57 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ። ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 - እቲ ጀማሪ ሰውራ ሓርበኛ ስዉእ ኢዴሪስ ሓምዴ ዓወተን ካልኦት ብጾቱን ነታ ሽግ ናጽነት ዝወልዑ ብዴሕሪኡ ዝተሰለፉ ንኹሎም ብክብሪ ክንዝክሮም ታሪኻዊ ግዳታ ከምዘለና ንኣምን። ዓዋተን ብጾቱን ኣብ ጎቦ ኣዲል ዝተኮሱዋ ፈላሚት ጥይት ሽግ ናጽነት ወሊዓ “ሻኻ ኣባሪዓ”። ምኽንያቱ ኤርትራዊ ህዝባዊ ተሳታፍነቱ ኣረጋጊጹ፡ ኣብ ጎኒ ሰውራ ተሰሊፉ ኩሉ ዝከኣሎ ኣበርኪቱ ክቡር ዋጋ ከፊሉ። ዴሕሪ 30 ዓመት መሪር ተጋዴሎ ዴማ ናጽነት ኤርትራ ከምዝጨበጠ ዓለም እዉን መስኪሩሉ እዩ። ስለዚ ንታሪኻዊ ዴሕረ ባይትኡ ምልስ ኢልና ብሓጺሩ ምግላጹ ኣገዲሲ እዩ።

Add a comment

'ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምልዓል ጊዜኡ ኣይኮነን' ኢሎም ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት

ቲቦር ናጅይ

Add a comment

ሓጺር ታሪኽ ስዉእ ሓሚድ ኢድሪስ ዓዋተ

ዓዋተብ1910 ኣብሞንጎከተማታት ተሰነይንኡምሓጃርንእትርከብዓዲጋርሳትተወሊዱ።ኣቡኡሓረስታይንባዓልጥሪትንነበረ።ዓዋተ ካብታ መልሚላ ዘዕበየቶ ስድራን ሕብረተሰብን ፣ ታኣማንነት ፣ ተባዕነት ፣ ዉፉይነት፣ ልግሲ ወዘተ ዝኣምሰለ ጽቡቅ ጠባያትን ባህልን ልምድንስለ ዝወረሰ ፣ ኣብ መወዳኣታ እዚ ጠባያት ንዓዋተ፣ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ሓይልታቱን ዘኽብሩዎ

Add a comment

ኤርትራዊ ደም ዘይብሎም ደረስቲ

ብኤርትራዊ ደም ዘይብሎም ሃንደስቲ

ህዝቢ ወሰናስን ኤርትራ ኣይትተሃመል

ከም ቀደምካ  ኣብ ሪምካ ጋእ በል

ብሰለስተ ውዲተኛታት ከይትድህለል፣

Add a comment

ኩሉ ግዜ ሆታን ዕልልታን መግለጺ ሓጎስ ወይስ፡ መርኣያ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ውድቀት?

ኩሎም ሕብረተ-ሰባት ዘሐጉስ ኮነ ዘሕዝን ነገራት ከጋጥሞም እንከሎ፡ ውሽጣዊ ስምዒቶም ንግዳም ዝገልጽሉ፡ ነናቶም ስሩት መለለዪ ባህሊ ኣለዎም። ብሄራትን ብሄረ-ሰባት ኤርትራ’ውን ከም ኣካል ኣምሳል ሕብረተ-ሰብ ዓለም መጠን፡ ኣብ ናይ ግጥሚ፣ ዜማ፣ ቅላጸን ብኣካል ዘርእዮ ምልክትን ዝረአ ንኡስ ፍልልይ ገዲፍካ፡ ዘሐጉስ ነገር እንከጋጥሞም ብሆታ፡ ዕልልታ፡ ጣቕዒትን ሳዕሳዒትን፤ ዘሕዝን ጉዳይ እንከጋጥሞም ድማ ሓዘኖም ዘንጸባርቕሉ፡ ከም ብኽያት፣ ኣውያት፣ ምቑዛም፣ ምስትንታን፣ ከምኡ’ውን ተስፋ ኣብ ዝስእንሉ፡

Add a comment

መግለጺ ስምረት ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ

ታሪኽ መወከሲ ትማሊ፡ ንሎሚ ከኣ መምሃሪ ስነድ ኢዩ። ቅድሚ 57 ዓመታት፡ኣብ ዕለት ባሕቲ መስከረም ህዝቢ ኤርትራ፡ ነቲ ብዘይ ድሌቱን ምርጭኡን ክጎብጥ፡ ድሩ ክሓዝእ፡ መሰሉ ክብረቱን ቀንጢጡን ግዙእ ክገብሮ ዝመጸ ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ካብ ግዝኣተ መሬቱ ክሰጉግ ናብ በረኻ ዝወጻላ፡ እምቢ ንምግዛእቲ ብምባል፡ ሽግ ሓርነት ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝተኮሰላ " ትእንግርቲ" ኤርትራዉነት ዝተገልጸላ ዕለት ኢያ። ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝተወልዐ ቀንዴል ህዝቢ ኤርትራ: ንባዕዳዊ ስርዓት ኣባሪሩ: ህዝቢ ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር ከውሕስ፡ ኤርትራ ከም ሃገር ማዕረ ካልኦት ሃገራት ክትስራዕ፡ ህላዉነታ ከብስር ንቅሎ እምቢ ንመግዛእቲ ብምባል " ቀንዴል ሽግ ነጻነት ብምዕታር ጉዕዞ ዝተፈለመላ ዕለት ኢያ። ናይ ህ

Add a comment

ሕጂ’ኸ ናበይ-?!

ሓደ ንነዊሕ መገሻ ዝተበገሰ ሰብ፥ ክይድ ውዒሉ ከምቲ ተስፋ ዝገበሮ፥ ኣማስያኡ ዓዲ ዘየእትዎ ኮይኑ ምስ-ዝርከብ። ሕጂኸ ናበይ ብምባል-? የማነ ጸጋም ቀባሕባሕ ኢሉ፥ ተዓኒዱ ደው ክብል ከም-ዝግደድ ርዱእ’ዩ። ህዝብና እምበኣርከስ ኣብዚ እዋን’ዚ፥ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣጋጢሙዎ’ዩ ዝርከብ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ከኣ’ዩ -እዝን መንገዲ ትኽ ኢሉ፥ እዝን ሰብኣይን ኣበይ ኣቢሉ” ተባሂሉ ዝምሰል።

Add a comment

መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም፡

ባሕቲ መስከረም፡ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነትና ብረታዊ ተጋድሎ ''ሀ'' ኢልና ዝጀመርናያ ዕለት እያ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ነቶም ኣብ'ዛ ዕለት'ዚኣ ኩሉ ዓቕሞም በጃ ሃገርን ህዝብን ክውፈዩ ዝቖረጹ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ብኽብሪ እንዝክረላ ዕለት እያ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ኮይና፡ ነቶም ከቢድ ኩሉ መዳያዊ መስዋእቲ ዝኸፈልናሎም ዕላማታት ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ውጽኢቶም እንታይ ኮነ? ንምንታይ? ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልና፡ ገምጋም ዝሓለፍናዮም 27 ናይ ናጽነት ዓመታት እነካይደላ፡ ነቶም በርዒኖም ዝተረፉ ዕላማታት ገድልና ንምምላእ ቃልና እነሐድሰላ ታሪኻዊት ዕለትና'ውን እያ። ስለዚ ብስም ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞናን፡ ብምኽንያት ባሕቲ ምስከረም፡ መልእኽቲ ዮሃና ክነመሓላልፍ  እንከሎና ኩርዓትን ባህታን ይስማዓና።

Add a comment

ሓደ መስከረም ሕቶ ሰላምን ዲሞክራስን ልምዓትን’ያ ጋዜጣዊ መግለጺ ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ

ሓርበኛ እዲርስ ዓዋተ ብ1961 ዓም ምስ ብጾቱ ምስ ኩሉ ዝድግፎ ዝነበረ ህዝቢ ኮይኑ ሓደ መስከረም ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዉሑድ ቁጽሪ ሰብን ብረትን ንሓያላን ሃጸያት ዓለምና መሰልና ኣብ መሬትና ዪከበር፣ ክብል ከሎ ወላ ኣብ ሞት’ውን ክብሪ ከም ዘሎ ፈሊጡ’ዩ ቀዳመይቲ ጢይት ነጻነትን ሓርነትን ዝተኮሰ። ንሕና’ውን ማእሰርትን ሞትን ይብዛሕ፣ ስደትን ናፍቆትን ዪዉሓጠና፣ ንጥልመትን ትምክሕትን ጭቖናን ስርዓት ኢሳያስ ክነፍርሶ ሓደ መስከረም ንራኢናን ንውደባናን ክነጥንክር ቓል ንኣትወላ ዕለት’ያ።

Add a comment

መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 57 ምጅማር ሰውራ ኤርትራ

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣርባዓታት ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ነጻነት ሃገሩ ንምርግጋጽ ሰላማዊ ቃልሲ ኣካየደ። ካልኣይ ውግእ ዓለም ብዓወት ተላፈንቲ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ምሕዝነት ጣልያንን ጀርመንን ጃፓንን ምስ ተዛዘመ፣ ኤርትራ ሃገርና እትረከበን ኣብ ግዝኣት ጣልያን ዝነበራ ሃገራት፣ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ተላፈንቲ ሃገራት ኣተዋ። መጻኢ ዕድል ኤርትራ ብኣንጻር እቲ ህዝቢ ኤርትራን ዝብህጎ ዝነበረ ናጽነቱ ከም ዝውሰን ተገብረ። ካብ’ዚ ብምብጋስ፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ብጅግና ስዉእ ሓምድ

Add a comment

ሃንደበታዊ ፍቕሪ፡ ዘተኣማምን ውሕስነት የብሉን

መብዛሕቲኡ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ፍቕሪ” ዝበሃል ነገር ክምስረት እንከሎ እንታይ የጋጥም ይመስለኩም? መን፡ መን ምዃኑ መባእታዊ ኣፍልጦ ክሳብ ዝረኽቡ እናተደላላዩ ግን ኣብ መጽናዕቲ ግዜ ይውስድ እንተ ኢልኩም ኣማን ብኣማን መልሲ’ዩ። ምኽንያቱ ሓቀኛ ዕርክነት ወይ ፍቕሪ ብመስርሕ ‘ምበር ብዱብ ቦላ ኣይሰርሕን። ሓቂ’ዩ ዝበዝሕ ሰብ ብዝኾነ ኣጋጣሚታት’ዩ ዝላለ። እቲ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ዝተገብረ ሌላ ውሽጣዊ ምትእምማን ፈጢሩ ሓባራዊ መንፈስ ኣለምሊሙ ቀጻልነት ክህልዎ፡ ብታህዋኽ ኣብ ሓደ ውሳነ ክበጽሕ የብሉን። ንዝያዳ ኣፍልጦ ንመጽናዕቲ ዝኸውን ግዜ ክረክብ ኣለዎ። ስለምንታይ’ሲ መሰረት ዘለዎ

Add a comment

ርሑስ በዓላት ይግበረልና

ብምኽንያት በዓላት ቅዱስ የውሃንስን መስቀልን ሓዲሽ ዓመት ሂጅርን፣ ንኹሎም ኣመንቲ ክርስትናን እስልምናን፣ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን፡ ርሑስ ብዓላት ክኾነልና  ምንዮትና ንገልጽ።

Add a comment

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

ብምኽንያት መበል 57 ዓመት ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም፡ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና፡ ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ

Add a comment

ግሃድኤ ኣብ ሆላንድ ኣገዳሲ ውድባዊ ሰሚናርን ጉባኤ ዞባ ኤውሮጳን ኣካይዱ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዕለት 8 መስከረም 2018 ኣብ ሆላንድ ከተማ “ደን-ሃክ” ኣገዳሲ ውድባዊ ሰሚናር ኣካይዱ።

Add a comment

ዶብ፡ እቲ መሰረታዊ ሕላገት ናጽነት

ኣብ ካልእ ከይከድና፡ ኣብ ናይ ኣካላትና ዋህዮታት (cells) ጥራይ እንተ ርኢና፡ ዶባት ከም ምልክት ርእሰ- ምሕደራ ኮይኖም ከም ዘገልግሉ ክንግንዘብ ንኽእል። ዶብ ዘይብላ ዋህዮ፡ ሕምምቲ ወይ ናይ ሕማም ጠንቂ ጥራይ እያ ክትከውን እትኽእል። ኩሉ ዕድል ዝረኸበ ጸላኢ ድማ ክጥቅዓ እዩ ዚነብር። እታ ዶብ ወይ መንደቕ ዘለዋ ዋህዮ፡ ዶባ ምስ ኣረጋገጸትን ነቲ ዕዮ ቤታ ምስ ኣጠናቐቐትን ጥራይ እያ ምስታ ጥቓኣ ዘላ

Add a comment

ዘራጊት ማይ ዘላተን ኣሓ ጽሩይ ማይ ነይሰትያ

ኣብ ሓደ ከባቢ ዝርከቡ መንግስታት፡ ዘለዎም ባዕላዊ ድዩ ወድዓዊ ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ብሰላም ብምጽውዋር ብእሂን ምሂን ክፈትሑ ዝወስድዎ ተበግሶ ክተባባዕ ይግባእ። ቀዲሙ ግን ተበግሶ መን ምስ መን? ኣብ ምንታይ ዝተሰረተ? ዝብል ሕቶ ክለዓልን ግቡእ መልሲ ክረክብ ኣለዎን። ከም’ቲ ካብ ሓቂ ወጻኢ ጽድቂ ኣይርከብን” ዝበሃል፡ ብዙሓት ወገናት ኣብ ዝዋስእሉ ከባቢ፡ ሓባራዊ ሰላምን ሓባራዊ ዕቤትን ካብ ቅኑዕ ልቦናን ሕጋዊ ቀይድን ወጻኢ ክረጋገጽ ኣይክእልን። ብሓቂ ዞባዊ ሰላምን ሓባራዊ ዕቤትን ዝደልዩን ዘይደልዩን ወገናት ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ብሓባር ኮፍ ስለ ዝበሉን፡ ተሰማሚዕና ተፋቒርና ኢሎም ስለዝተሓቛቖፉን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ህዝብታት ብጠ

Add a comment

ብቅቡል ሕማም ካብ ዝተጸለለ፡ ብፖለቲካዊ ድሕረት ዝተጸለለ ምእላይ ከም ዝኸብድ ካብ ኣምለኽቲ ኢሳያስ ንምርዳእ ይከኣል፡-

ከይፈለጠ ብዙሕ ሰብ ይጋገ’ዩ። እግሪ ጥራሕ ዘይኮነ መልሓስ’ውን ናብ ካልእ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ይዕንቀፍ’ዩ። ቅኑዕን ዘይቅኑዕን፣ ቅቡልን ዘይቅቡልን፣ ሕጋውን ዘይሕጋውን፣ ፍትሓውን ዘይፍትሓውን፣ ሓቅን ሓሶትን ..ወዘተ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ጎና ጎኒ ግን ከኣ እናተላተሙ ዝኸዱ ተርእዮታት ምዃኖም ዝከሓድ ኣይኮነን። እቲ ቅኑዕ፡ ቅቡል፡ ሕጋዊ፡ ፍትሓዊ፡ ሓቂ ኣወንታዊ ስለዝኾነ፡ ብባህርን ብግብርን ከምኡ ኮይንካ ክትርከብ ካብ ምቕናእን

Add a comment

ብተሐኤ ንዝኽሪ ባሕቲ መስከረም

ብውድብና ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ፣ ጨንፈር ጀርመን ይዳሎ ደኣ እንበር፣ ንኹሉ ኤርትራዊ ዝምልከት ስለ ዝኾነ፣ ንዕለት 15-16 ብሐባር ክነብዕሎ ንዕድም ኣለና።

Add a comment

ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ጀነቫ ብምድጋፍ፡ ንምዕዋቱ ጻዕርታትና ነበርኽ!!

ሰላም፡ ምንጪ ቅሳነትምዕባለን ዕብየትን’ዩ። ሰላም ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ዲፕሎማስያዊ መዳያት፡ ረብሓ ህዝቢ ዘገልግል ምዕባለታት ብዘይምቊራጽ ከመዝገብ ጥጡሕ ባይታ ይምድምድ፤ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ዝተረጋገጸሉ፡ ቅሳነትን ምዕባለን'ምበር፡ ራዕድን ሽበራን፡ ድኽነትን ጥሜትን ቦታ ኣይህልዎምን። ድንቁርናን ድሕረትን ብፍልጠትን ምዕባለን ይሰዓሩ፤ ስእነት፡ ብቁጠባዊ ዕብየት፡ ሓዘን ድማ፡ ብሓጎስ

Add a comment

ማእከላይ ሽማግለ ስደግኤ፡ 1ይ- ስሩዕ ኣኼባ ኣካይዱ

ካብ 18- 20/ August/ 2018 ኣብ ባይታ ጎነጻዊ ኣገባብ ቓልሲ ዘካይዳ ኣርባዕተ (4) ውድባት ሓድነታዊ ጉባኤ ኣካይደን። ጉባኤኛ ኣብ ቕዋም ንጹር ራእይን መትከላትን ኣስፊሩ። ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ርሑቕን ቐረባን እስትራተጂካዊ ዕላማን ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡን ኣጽዲቑ። ሓድነታዊ ጉባኤ ንኣብ
ባይታ ዝርከቡ ሰራዊት ሓርነት ብፍላይ ዝምችእ ሓዲሽ ምምሕዳራዊ ቕርጽን ኣቛዉማን ወሲኑ። ጉባኤኛ ንጉዳይ ሓድነት ከም ወሳኒ ሃገራዊ ሕቶ ዓቢ ኣተኩሮ ሂቡ ብዕምቖት ገምጊሙ፡ ንጹር ናይ ሓድነት ፖሊሲ ሓንጺጹ ሓዲሽ ኣርማ እዉን ኣጽዲቑ። መጸውዒ ስም ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር
ኤርትራ

Add a comment

ንቡር ሰላም ምስ ጎረቤት ንምፍጣር፡ ፈለማ ካብ ውሽጥኻ'ዩ ዝጅመር!!

መዝሙር ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝጅመር እንሆ ክልተ ኣዋርሕ ኣቁጺሩስ ናብ ሳልሳይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ተበግሶ ብወገን ኢትዮጵያ፡ ኽልቲኦም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓጎስ'ዮም ተቐቢሎሞ። ብፍላይ ብወገን ኤርትራ፡ ህዝብና እቲ ን20 ዓመታት ዝተሓረሞ ሰላም፡ ካብ'ቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ፈጢርዎ ዝጸንሐ ሻቕሎት ክናገፍ ክቱር ባህግን ድሌትን ሰለዘለዎ፡ ነቲ ናይ ሰላም ጅማሮ ብዓቢ ድምቀት'ዩ ሓንጎፋይ ኢሉ ዝተቐበሎ። እቲ ኣብ’ዘን ክልተ ሃገራት ዝተራእየ ነጸብራቕ፡ ተምሳሌት ህያዉ ምልክት ድሌትን ባህግን ናይ’ዞም ክልተ ህዝብታት እዩ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ብዕለት 6/ መስከረም 2018 ብመስዋእቲ ዝተፈለየና ገዲም ተጋዳላይ ሓምድ ማሕሙድ ሓምድ ፡ ንሃገሩ ዘገልገለ ጅግና ሃገራዊ፡ ብመስዋእቱ ዝተሰማዓና ከቢድ ሓዘን ክንገልጾ እንኮለና፡ እቲ ካብ እዋን ንእስነቱ ኣብ ልቡ ዝፈኸመን ዝጎሃረን ሃገራዊ ፍቅሪ ደሪኽዎ ንልዕሊ ፍርቂ መዋእል ኣብ ባይታ ቃልሲ ንምድላይ ናጽነት ሃገር፡ ክንኡ እውን ኣብ ምድላይ ፍትሕን ዲሞክራስን ምስ ኩሎም ሃገራውያን ብጾቱ ብስኒትን ተሞክሮ ቃልሱ እንዳሕለፈ፡ መዋእል ዕድሚኡ ወላ ንኻሊኢት እዋን ኣብ ቃልሲ ከይተፈለየ ንሃገሩ ብጅግንነት ቅንዕና ብተዋፋይነት ንጹር መርገጽ ሃገራውነትን ተሰኪሙ ክሳብ ዕለት መስዋእቱ ዝመጠዎ ወርቃዊ ሓርበኛዊ ታሪኹ እንዳዘከርና ፡ብስም ኩሎም መሪሕነትን ኣባላትን ስልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ተኻፈልቲ መሪርን ሓዝንኩም ምዃና እንዳሓበርና ፡በዚ መሪር ናይ ሓዘን ኣጋጣሚ ድማ ንኹሎም ስድራቤቱ መቃልስቱን መሪሕነትን ኣባላትን ተጋድሎ ሓርነት

Add a comment

ዯምዲሚ መግሇጺ ስዯግኤ፡ ናይ 4- ውዴባት ሓዴነታዊ ጉባኤ ተዚዙሙ

ካብ ዕሇት 18 -20/ August/ 2018 ኣብ ባይታ ዜርከባ ወትሃዯራዊ ክንፊ ዗ሇወን ኣርባዕተ (4) ውዴባት ሓዴነታዊ ጉባኤ ኣካይዯን ሓዱሽ ኣወዲዴባ ሕጋውነት ኣሌቢሰንኦ። ሓዴነታዊ ጉባኤ ዗ካየዲ ውዴባት (1) ዯሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ጋሽ ሰቲት - ዯምጋሰ (2) ምንቕስቓስ ንዯሞክራስን ንፍትሕን - ምዯፍኤ (3) ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ) (4) ሃገራዊ ክተት እየን። ኩሇን ውዴባት ካብ ዗ሇወን ንጹር ፖሉሲ ተበጊሰን ሓዴነት ወሳኒ ከምዜኾነ ኣሚነን፡ ነዊሕ ግዛ ዜወሰዯ ናይ ሓባር ጻዕሪ ኣካይዯን፡ ንመስርሕ ሓዴነት ንምዕዋት ኣቐዱመን ብ዗ተን ምርዴዲእን ፈጺመንኦ። ሓዴሕዲዊ ዕግበትን እም

Add a comment

ዑደት ጋዜጠኛታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ኤርትራ፡ ብህግደፍ ዝተወደበ ድራማ

ስርዓት ህግደፍ፡ ብናጻ ጉልበት ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ እቶት ካብ ሃገርና ዝጉሕጓሕ ዘሎ ማዕድናት፡ ልኡላዊ መሬትናን ማያትናን ስዑድያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንወተሃደራዊ መዓላ ክግልገላሉ ብምፍቃዱ ዝተተኹበሉ ሚልዮናት ዶላራትን ካብ ህዝብና ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝመንዝዖ ሃብትን ተጠቂሙ፡ ንምልካዊ ምምሕዳሩ ዘመላኽዑን ንኣበራቱ ሓቢኦም ጸጽብቁ ጥራይ ዝገልጹን፡ ሰበስልጣናት፡ ዲፕሎማሰኛታት፡ ጋዜጠኛታት፡ ጸሓፍቲ ክገዝእን ክምውልን ጸገም የብሉን። ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ከም መቀጸልታ ናይቲ ካብ ነዊሕ እዋን ናይ ወጻኢ መራኸቢ ብዙሓን ብገንዘብ ብምግዛእ ሓቂ ንምዝንባዕ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ሜላ፡ ካብ ኣገልግሎት ተለቭዥን ክልል ኣምሓራ ሰለስተ ጋዜጠኛታት

Add a comment