Sveriges regering Den svenska riksdagen Människorättsinstitutioner

19 Jul 2016

Undertecknade företrädare för eritreanska politiska och kulturella organisationer samt samhällsmedlemmar bosatta i Sverige, har gemensamt beslutat att lämna över till er denna  brådskande information  om de senaste resolutionerna från FN: s råd för mänskliga rättigheter i Eritrea. Rapporten grundar sig på undersökningskommissionens utredningar om de utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter som har lett till den extremt kritiska situationen i vårt hemland, Eritrea. Vi skickar detta upprop och hoppas på en omedelbar uppmärksamhet och följande åtgärder: