Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

اجتماع جماهيري هام

15 Apr 2018

يسر جبهة الإنقاذ اوطني الإتررية إقليم أمريكذ اوشمذوية دعطة جميع الإترريين اومشذتكة ف  الاجتمذع اوجمذهيري اومفتطح اوذي سيعاد ف  مديية أوكلانقد يطم اوسبت 12أبريل ،1122و وك وميذقشة الأوضذع اوراهية اوت رمر بهذ إترريذ وشعبهذ، وكذوك وتسليط اوضطء على معذنقذة شعبيذ ف ظل نقظذم "هادف،" واويضذلات اوت رخطضهذ