ንድፊ ካርታ መንገዲ (Road Map) ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

08 Jun 2016

ኤርትራ ካብ ጊዜ ናጽነታ ጅምራ ገባቲ ዲክታቶርያዊ ሰርዓት ይመርሓ ኣሎ። ሰላም፣ ሓርነት፣ ዲሞክራስን ብምልጽግናን ናይ ዝብህግ ህዝቢና ሂወት፡ ናብ ስቅያት፣ ሕሰም፣ ውርደት፣ ስደትን ጥፍኣትን ብምቕያር፡ ንሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽን ምብትታንን ይደፍኣ ኣሎ።