ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዯሴት ሓሌብ ይኣትዉ፡ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ግና ንዓጊግ በሪጠ ይግዕዘ፡ እንታይ’ዩ ዕላምኡ?

ልዕሊ 350 - ኢትዮጵያውያን ኣብ ዯሴት ሓሌብ ኤርትራ ኣትዮም ኣለዉ። እቶም ዜበዜሑ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ስለዜኾኑ 4 – ናይ ውግእ መራኽብ ኣለዎም።