ኣነን ንስኻን !

ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናትካ ተሳትፎ ፤ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናትካ ተራ ይኹን ምርጫ ፤ ናቱ ዝኾንካ ቦታ- ዘርኢ፤ ሕብሪ ቆርበት ክትበልጸኒ ከምዘይትኽእል ፤ ኣነ`ውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ክበልጸካ ከምዘይክእል ምርዳእ ኣዚዩ መባእታዊ `ዩ፤