ዕድመ ንኹሉ ግዱሳት ኤርትራዊትን ኤርትራውን ዜጋታት

 ብምኽንያት ሓገዝ ነቶም ልዕሊ 45 ዓመታት ኣብ ምሕራር ሃገረ ኤርትራን ዝሰንከሉ ኣብ መደበር ከሰላ ሃገረ ሱዳን፣ ዝነብሩ ናይ ቁስሊ ቃንዛን፣ ሕማም ሽኰርን ጸቕጢ ደምን፣ ካልእ ተደራቢ ሕማማትን፣ ብደሮናን ሙቐትን ዝሳቐዩን፣ ዘለዉን፣ ከምኡውን ካልኦት ባእታታት በቲ ማሕበርና ዝሓገጎ መሰረት፣ ነቶም ብባህርን ብሓደጋን ናይ ኣካለ ጸገም ዘለውምን፣ ብኹሉ ግዱስ ኤርትራዊ ዜጋን ፣ ካልኦት ዜጋታትን ብማሕበርና ኣቢሉ ክጥወሩ ከም ዝጸንሑ ከም ጸሓይ ቀትሪ ብሩህ ኢዩ።