ብምኽንያት 3 ጥቅምቲ፡ መቕዘፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ፡ ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)ዝተዳለወ፡ ናይ ዝኽሪ መግለጺ

 ብ3 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም. ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ፡ ኣብ ልዕሊ 365 ንጹሃት ኤርትራውያን ዝወረደ ዘሰቅቕ መቕዘፍቲ፡ እነሆ ንመበል 7ይ-ዓመት ንዝክር ኣሎና። እዛ ዕለት'ዚኣ፡ ብሰንኪ'ቲ ዝወረደና ዘስካሕክሕ መቕዘፍቲ፡ ኣብ ታሪኽ ህዝብታት ኤርትራ ካብ'ተን ዝኸፍኣ ጸልማት ዕለታት ሓንቲ እያ። እዛ ዕለት'ዚኣ ብፉሉይነት፡ በብዓመቱ ክንዝክራ ንግደድ ዘሎና፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ፡ ብባርዕ ሓውን ምጥሓልን፡ ኣብ ውሑዳት ደቓይቕ ዝተቐዝፉ ወገናትና፡ ኣብ መሬት ዓዶም፡ ሓመድ ድበ ክለብሱ፡ ኣብ'ታ ዕትብቶም ዝተቐብረትላ ዓዶም፡