ደቀ-40

ንምንቅስቃስ ኣጋዓዝያን ግዜ ዘምጸኦ ሓድሽ ምንቅስቃስ መሲሉ ዝረኣዮም ሰባት ኣለዉ ፤ እዚ ኸኣ ንእትዋሳኣሉ ዘለኻ ፖለትካ ታሪኻዊ ድሕረ ባይትኡ ከየጽናዕካ ምውሳእ ዝፈጥሮ ሽግር`ዩ፤ እዚ ኸኣ ዝድገም ዘሎ ጌጋ`ዩ።