ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን፡ ውድብ/ሰልፊ ንምፍጣር ዶስ ወይ ባይቶ ንምምስራት እዩ ተነዲፉ …?

ብቀዳምነት ኩሉኹም፡ ንፍትሕን ደሞክራሲያዊ ለውጥን አብ ኤርትራ እትቃለሱ/ሳ ዘለኹም/ኽን ደቂ ሃገር፡ ብምኽንያት ተላባዲ ሕማም (Covid 19) ዓለም አብ ሻቅሎትን ሸበድበድን እትርከበሉ ዘላ እዋን፡ አብ ማዓልታዊ ናብራኹም ይኹን ጸጋ ጥዕናኹም ሕጉሳት ክትህልዉ ዘሎኒ ትምኒት ገደብ የብሉን።