ናብ ዝኸበርኩም መሪሕነትታት ውድባትን ሰልፍታትን፣

ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ልዕሊ ዝኾነ ተራ ህዝቢ ኤርትራ ዝለዓለ ኣፍልጦ ስለዘለኩም ብዛዕባ'ዚ ኣልዒልና ክንጽሕፈልኩም ዘጸብቐልና ስለዘይኮነ፡ ክንጽሕፈልኩም ዘገደደና ምኽንያት እምበኣር፡ ገሌኻትኩም ምስ ምጅማር ልዑላውነት ሃገርና ኣትሒዝኩም ንዲሞክራስያዊ ስርዓትን ስርዓተ ሕግን ብዘይምሕላል ክትቃለሱ ዝጸናሕኩምን ዘለኹምን ኢኹም