መግልጺ ብመኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና

ፍትሓዊ ሕቶ ሃገራዊ ነጻነት ህዝቢ ኤርትራ ንከባቢ 20 ዓመት ብሰላማዊ አጋባብ ዘካየዶ ቃልሲ ሰማዕ እዝኒ ስለ ዝሰአነ፡ ብባሕቲ መስከረም 1961 ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዕጥቂ ተሰንዩ ክኽጽል ናይ ግድን ነበረ።