መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብኣጋጣሚ መበል 59 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ

 ብስዉእ ጅግና ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብ1961 ዝተጀመረ ብረታዊ ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ፣ ሎምዘመን እውን ህዝብና፣ ናጽነት ሃገሩ ብምርግጋጽ፣ ኣብ ሃገረይ ከቢረ ብሰላም ክነብር ኢየ ዝብል ሕልምታቱ ዘበርዓነ ናይ ሸፋቱ ጉጅለ ክላቀቅ ኣብ ዝብህገሉ ዘሎ ግዜ እዩ ዝበዓል ዘሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንኣስታት 30 ዓመታት