መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና

 ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክናገፍ፣ ወናኒ ክብረቱን ርስቱን ኮይኑ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ዝዉስነሉ መሰል ከውሕስ ን20 ዓመታት ዘካየዶ ሰላማዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ብዓሎቕን ዓመጽን ሓያላት ሃገራት፡ ንምሉእ ናጽነት ዝነበረ ድሌቱ ብምጉዕጻጽ፤