ኣዳል፡ኣብ ታሪኽ ሓድነት ኤርትራውነት ልዑል’ዩ እጃሙ ! መግለጺ ሰልፊ ትንሳኤ (ናህዳ) ኤርትራ

ድሕሪ መሪር ባዕዳዊ መግዛእቲ ፡ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ንምምጻእ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ልዕሊ 20 ዓመታት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ልቃሲ ኣብ ዕጹው ማዕጾ ድሕሪ ምብጽሑ፣ ኣብ ጎቦታት ኣዳል ብሓደ መስከረም 1961 ግድን ኮይንዎ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ክሰጋገር ከምእተገደደ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ሎሚ እዚ መበል 59 ዓመታት