ቁጠባ፡ ስለምንታይ’ዩ ኣብ ኤርትራ ስርዓተ-ባጀት ዘየሎ?

ዕዳጋ ከረን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ፡ ኣስታት 300 ዝኾኑ ኤርትራውያን ምሁራን፡ ኪኢላታትን ተጣበቕቲ መሰላትን፡ ኣብቲ “ምህናጽ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ 2020” ብዝብል ቴማ ዝተወደበ ዋዕላ ተሳቲፎም ነይሮም።