መግለጺ ሓዘን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

 ክብርቲ ሓብትና ተቓላሲት ሙና ኢብራሂም ዓብደላ (ኡም ኸሊል) ብ ዕለት 03 ሓምለ 2020 ብሕማም ምኽኒያት ብሞት ተፈሊያትና !! እዛ ኣላይት ሓዳራን ኣደ 2 ቆልዑ ዝኾነት ጅግና ሓብትና ፡ኣብ መዳይ ቃልሲ ኣንጻር ግበታ ኤርትራ ተውለ ዕማም ዘበርከተት