ሃገራዊ ልዑላውነት ኤርትራ ዝህዲዱ ሰለስተ ሓደጋታት

 ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ፡ ሃገራዊ መሳርዕና ብሓባር ኣዋዲድና ኣንጻር ሓባራዊ እንኮ ጸላኢና ስርዓት ኢሳያስ ንምቕናዕ፡ ኣሰላልፋ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓልታት ዘነጽር ሓተታ ኣቅርብና ምንባርና ዝዝከር’ዩ።