(ክውዕየካ ብማንካ,,ክዝሕለካ ብኢድካ) (ብሕልሚ ተጋሩ ሜዳ ኩዑሳ ተቐይሩ ባሕሪ)

ሕሹኽ ታሕቲ ታሕቲኢሰያስ ኣቢዪ ደብረጽዮንብስልቲ ንህዝብና ክባታተንኤርትራዊያን ወትሩ ንፍተን‘‘ንኤርትራዊ ኣውሪዱሉኣሕዋት ኢና እንዳ በሉምስ ኢሰያስ ይዋገዩሉ‘‘