ኣገዳሲ ሓበሬታ

 ብምኽንያት ሓገዝ ነቶም ንልዕሊ 40 ዓመታት ብውግእ ዝሰንከሉ'ሞ ኣብ መደበር ከሰላ ሃገር ሱዳን ዘለዉ ብናይ ቁስሊ ቃንዛን፥ ብሕማም ሽኮርን፥ ጸቕጢ ደምን፥ካልእ ተወሳኺ ሕማማትን፥ ብደሮናን ሙቐትን፣ እንዳተሳቐዩ ዝነብሩ ዘለዉ ጀጋኑ ውጉኣት....