5ይ ጉባኤ ነጻ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ

 ነጻ ምሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንሰላምን ደሞክራስን ዞባ ኣውሮፓ 5ይ ጉባኤኡ ብ ዕለት 14 ለካቲት 2020 ኣብ ከተማ ሄርስለው ደንማርክ: ብተሳትፎ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራትኣውሮፓ ዝመጽኣ ደቂ ኣንስትዮ ጉባኤኡ ኣካይዱ::