8 መጋቢት፣ ትልሚ ፍትሒ ማዕርነትን፡ ክትዕምብብ ትንበር

 ክቡራት ኣባላት ነጻ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ዲሞራሲን ዞባ ኣውረፓ ኩቡራት ኣዳለውቲ ባዓልን 5ይ ጉባኤን ኩብራትን ክቡራንን ዕዱማት፣ ነዛ ክብርቲ ኣህጉራዊ ማዓልቲ 8 መጋቢት፣ ብኸምዚ ሓቢርና ክንጽምብላ ምኽኣልና፣ እንኳዕ ናብዚ ኣብቅዓና