ሃገራዊ ሓድነት ዋሒስ ምቅድም ዓወትን ቐጻልነት ሃገርን’ዩ

ቅድሚ ዝኣገረ ክንሕብሮ እንደልዮ ጉዳይ፡ ብኣና ይኹን ብካልኦት መሓዙት ተቓለስቲ ሓይልታት ኤርትራ ዝቐርብ ርኢቶታት እንክን ጉድለት ዘይብሉ ፍጹም ቅኑዕ’ዩ፡ ወይ ድማ እንክን ሓቅታት ዘይብሉ ፍጹም ጌጋ’ዩ ዝዓይነቱ ድፉን ሚዛን የብልናን። ርእይቶና ዕግበትና’ኳ እንተኾነ፡ ቅኑዕን ጉድለታትን ጎኒታት ከም ዝህልዎ ንኣምን።