ሂዩማን ራይትስ ዎች፡ 'ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኤርትራውያን ንሃገሮም ገዲፎም ተሰዲዶም'

ጎደና ሓርነት ንመሰል ደቂሰባት ዝጣበቕ ትካል ሂዩማን ራይትስ ዎች፡ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ፡ ክሳብ መወዳእታ 2018 ዓ.ም፡ 507,300 ኤርትራውያን ንሃገሮም ገዲፎም ከምእተሰደዱ ገሊጹ።