ብውሽጥን ብደገን ህግደፋዊያን ዝበረቀ ጸሐይና ዝብሉ ኣትማን

ጃንዳ ህግደፍ ሰዓብቲ ኣርዮስ ጣልማይመመክሒ ገሮምና በምሐራይ ትግራዊይእቲ ሐደ ቱታ ክብል እቲ ሐደ ገዳይህግደፋዊያን ምቕናይ ጥራይ ምቕናይ‘‘