መግለጺ ሰሚናር ግሃድኤ - ዞባ ኤውሮጳ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ዕለት 28/11 ክሳብ ዕለት 01/12/2019 ኣብ ከተማ ካስል ሃገረ ጀርመን፡“ዲሞክራስያዊ ንቕሓት ኣባላት ክብ ብምባል፣ ሃገራዊ ግደ ውድብና ነዕዝዝ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዕዉት ውድባዊ ሰሚናር ዞባ ኤውሮጳ ኣሰላሲሉ።