መግለጺ ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ ብምኽኒያት ባሕቲ ጥሪ 2020

ባሕቲ ጥሪ ታሪኻዊት መዓልቲ ምምስራት ሰልፊ ትሳንኤ(ናህዳ) ኤርትራ እያ ፡ ከም ወትሩ ኣብዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ታሪኻዊ ቃልና ኣብ እነ-ሓደስሉ ኣጋጣሚ ድማ ነዚ ተልእኾና ብዓወት ንምፍጻሙ ኣብ ርእሲ’ቲ ከም ኣባላትን መሪሕነትን እንገብሮ ዘይሕለል ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጥን