ገዳይም ተጋደልቲ ንወታሃደራዊ ኣገልግሎት ይጽዊዑ ኣሎዉ

ሚኒስተር ምክልኻልን ኣርካን ኲናትን ዘይብሉ ሚኒስትሪ ሓይልታት ምልክኻል ኤርትራ፡ ድሕሪ ኲናት ኤርትሮ ኢትዮጵያ ብዕላዊ መሰነይታ ተፋኒዮም ኣብ ዞባ ጋሽ -ባርካ ዝነብሩ ኩሎም ገዳይም ተጋደልቲ ኣኣብተን ዝነበሩወን ክፍላተ ሰራዊት ብኣካል ተረኺቦም ኪምዝገቡ ዝእዚዝ ህጹጽ ወተሃደራዊ መጸዋዕታ፡ ኣብ’ዚ ወርሒ ጥሪ መእተዊ ዓመተ 2020 ከምዝመሓላለፈ ምንጪ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ገልጹ።