መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ብኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት፤

ሰፊሕ ግንባርና ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ካብ'ቲ ዝቃለስሉ ዘሎ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መትከላትን እምነታትን ዝነቅልን፡ መግለጺ ሰናይ ትምኒትን ባህግን ከምኡ’ውን ንህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ልዑል ክብሪን ኣብ'ዚ ዓመተ 2019 ተወዲኡ ናብ ሓዱሽ ዓመት 2020 ዓ.ም. ኣብ ንኣትወሉ ዘሎና ግዜ፡ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት፡ ዘመነ ህውከትን ዕግርግርን ኣኽቲሙ ሰላም ዝሰፍነሉ፡ ምልኪ ተሳዒሩ ፍትሒ ዝነግሰሉ፡ መከራን ሕሰምን ኣብቂዑ ራህዋን ዕብየትን ጥጡሕ መነባብሮን ዝዕምብበሉ እዋን ክኸውን ይምነ።