ያኣክል ዘረባ ጥራይ

ያኣክል ዘረባ ጥራይ‘‘ መጸዋዕታ ንውድባት ሰልፍታት‘‘ ንዝተፋለለኹም ጥርናፌታት ኤርትራዊያን‘‘ህዝብና ክድሕን ግብራዊያን ንኹን‘‘ኢሰያስሎኽመኛ‘‘ ናብ ሐወልቲ ጎይቱኡ‘‘እሰግድ እኖሆለ‘‘ሰላሕ እንዳ በለ‘‘ጭርሖ ሃይለ ስላሴ‘‘ ኣብ ግብሪ ከየውዓለ‘‘ኢደይ ኢድካ ኢልና‘‘ንጉጅለ ህግደፍ ንእለ።