ኣድላይነት መሳርዕ ኤርትራዊ ማሕበራዊ ሓይልታት ኣሰላልፋ ምንጻር

መስርሕ ተዒዋትነት ኤርትራዊ ዱሞክራስያዊ ቃልሲ ተቓውሞ ንምቅልጣፍ ኤርትራዊ ማሕበራዊ ሓይልታት ኣሰላልፋ ምንጻር ኣዝዩ ዒቢ ኣገዲስነት ኣሎዎ።