ሰፊሕ መኣዲ ምይይጥ ሰሚናር፡ ንገድላዊ ጉዕዞ ውድባና ተወሳኺ ደፋኢ ረቛሒ

ብስንኪ ስርዓት ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ብመርሓ ደራጃ ዝኽተሎ ሃገራዊ መኣስር ዝብንጥስ፣ ስድራ ቤታት ዝብትን፣ ኣካቢ ሃገራውን እምነታውን ማዕበያ ዘዳኽምን ሰናይ ማሕበራውን ባህላውን