እንታይነትን፡ ብልጫታትን ናይ ብህዝባዊ ማዕበል ዝልለ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራውያን ። (ካብ ጉይይ ምውዓልስ ክሳድ ምሓዝ !!)

ብህዝባዊ ማዕበል ዝልለ፡ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራውያን፡ ብምኽንያት’ቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረን ጌና’ውን ዝቕጽል ዘሎን ፡ ኣዝዩ ብዙሕ መከራን፡ ማእሰርትን፡ህዝባዊ ህልቂትን፡ ብሕልፊ ከኣ፡