ሕድሪ ስውኣትናን ፡ ትጽቢት እሱራትናን ንጠልም ኣሎና !!

እታ ናይ 30 ዓመታት ዝኣክል ብረታዊ ቃልሲ ብምክያድ ፡ ማእለያ ዘይብሉ መስዋእትን፡ ስንክልናን፡ ናይ ጀጋኑ ተጋደልትናን፡ ብኣማእተ- ኣሸሓት ዝቑጸሩ ስቪላውያን’ውን ህይወቶምን፡ ጥሪቶምን ፡ ንዋቶምን ዝኸፈሉላ ክብርቲ ነጻነት ሃገርና ፡ ህዝብና ጌና፡ ከየስተማቐራ ከሎ፡ ብውሑዳት፡ ከሓድትን፡ ጠላማትን፡ ደቂ ሃገር ክትምንዛዕ ከላ፡ ሕድሪ ናይ’ቶም