ርሑስ ዒድ ኣል ኣድሓ ይግበረልና !!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል-ኣድሓ ኣልሙባራክ፣ ንህዝቢ ኤርትራን ንኹሎም ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ኣብ ዓለምን፣ እንቋዕ ናብኡ ኣብጻሕኩም ብምባል፣ ርሑስ ዒድ ክገብረልና ልባዊ ምንዮትና ክንገልጽ ንፈቱ። ዝመጽእ በዓላትና ከኣ፣ ምልኪ ለጊሱ ስላምን ራህዋን ቅሳነተን ዝሰፈኖ ስርዓት ተኺልና፣ ኣብታ ንመዋእል ዝተቓለስናላ ሃገርና ምስ‘ቲ እንፈትዎ ህዝብና ኮይና ከነብዕላ ተስፋና ወሰን የብሉን። ርሑስ ዒድ ይግበረልና