ህግደፍ ዝፈብረኾ ፖለቲካዊ ሓሶታት ከም ዘለዎ ምድጋም፡ መግለጺ መሊኡ ዘይተበትከ ፖለቲካዊ ዕትብቲ’ዩ።

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ውልደቱ ብደሞክራስያዊ መርሆ ተገዚኡ ዝኸይድ ውድብ ኣይነበረን። ብፍላይ እቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካሉ፡ ኣብ’ቲ ህዝባዊ ናይ ሃገራዊ ነጻነትን መንነትን ሕቶ ተሓቢኡ፡ ካብ መጀመርታ ቅድሚት ክመጽእ ዝነበሮ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ብቕዓትን ህዝብን ተጋደልትን ብምዝራግን ብምርማስን ናብ ወተሃደራዊ ሓርበኝነት ዝዘንበለ ጸቢብ ሃገራዊ ስምዒት’ዩ ዝኹስኩስ ነይሩ። ውጽኢቱ ድማ እዚ ንነብረሉ ዘለና ፖለቲካዊ ውድቀት’ዩ።