ናብ ኣኼባ ክንኣቱ ኣጀንዳና ካብ ኣኼባ ክንወጽእ ተልእኾና ብግቡእ ተረዲእና ንዋሳእ።

ኣብ ካልኣይ ክፋል፡ እዚ ኣረኣእያ’ዚ ብፖለቲካዊ ድኽነት ዝተጠቕዐ፡ ብደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ድማ ዘይተገርሐ ዕንቅፋት ናይ ሓቀኛ ለውጢ’ዩ። እዚ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኻት እንክኣቱ ኣጀንዳኡ ናይዘይፈልጥ፡ እንክወጽእ ተልእኾኡ ብግቡእ ናይ ዘይሓዘ እንተ በቲ እንተ በቲ ናይ ዝተዘርገ ፖለቲካዊ ኣንፈት መንጸብረቕታ’ዩ።