እወ ንሐርነት እንቢ ንባርት

ብግጥሚ መጸዋዕታ ንህዝቢህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ መዛረቢእወ ንሐርነት ንባርነት እንቢ;;

ጽልኢ ጽልኢ ኣይትበሉ

ብጅካ ምስ ቶም ደም ዝተኸሉ

ህዝቢ ኤርትራ ጽልኢ ነይብሉ

ኣየፍቅድን እዩ ንዝዋገየሉ

ንርስቱዩ መስዋእቲ ከፊሉ;;

 

ኤርትራ ዓደይ ኩሑሎ

ኣርዮስ ንኣቢዪ ምስ ተቐበሎ

ኣብ ኣስመራ እንታይ ይውረ ሎ፣

 

ዝበሃል ዘሎ

ታሪክና ክብልሉ

ውዲት ካኣልሙ

እንዳ ተቓባበሉ

ኤርትራ ንኤርትራዊያን

‚‘‘‘‘‘ ኢሉ‘‘‘‘‘‘‘

ኣብ ሰይ ዲሺ ዓሪዱ

ዘሰንብዶ ጅግና ሲኢኑ;;

 

ንመራሒ ጭፍራ ግኒ

ኣብ ድርፎ ሸግርኒ

ተሳኢኑ ዝድርቢ እምኒ;;

 

ሰሚዕኩም ዶ ደቂ ኤረ

ካበይ ክመጽእ ጥዑም ወረ

ብባሕርና እንዳ ተቛመረ;;

 

ብህግድፍ ምስ ተዋረዱ

ደቀባታ ክንዲ ዝዓርዱ

ዓዶም ሐዲጎም ይሰደዱ;;

 

ኣብ ጽላል ባይቶ ሕጂ ውን

ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ክስስን

ዘረባ ገዲፍና ንወስን ንወስን;;

 

ከይጸነቱ ደቀባታ

ተቓወምቲ ኣብ ባይታ

ብስኒት ክትብሉ  ቱታ

እዚዩ ኤርትራዊ መጸዋዕታ;;

 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ካብ ዉሽጡ ሑሩር ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።