ይኣክል ምፍልላይ ደለይቲ ፍትሒ! ይኣክል ኣምልኾ ንጠላሚ!

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ትርከብ ዘለኻ፡ኣቐዲምና ካብ ደቅኻ፡ ብስም እቲ ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ ካብ ከተማ ካስል/ጀርመን ሰላምታና ይብጻሓካ። ጭዋ ህዝቢ ኤርትራ፡ካብ ነዊሕ መዋእላት ኣትሒዝካ ከይቀሰንካ ትካለበት ዘለኻ ከመይ ትኸውን ኣሎኻ።ኩላትና ደቕኻ ኣብ ምሉእ ዓለም ፋሕ ኢልና ዘለና፡ብኣኻን ብሃገርናን ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝና ከምዘይቐሰና ኣጥቢቕና ክንሕብረካ ንፈቱ።