ያኣክልስ ተባሂሉ ሕጂ ኸ

ኣስላማይ ምስ ክስታናይ

ካብ ምስ ኮነ ዋይ ዋይ

ንበገስ ንህዝብና ንምሕዋይ;;

ጅግና ኣርሒቑ ዝጠመተ

ግብሪ ከም ስዉእ ዓዋተ

ኣብ ባይቶ ሞጎተ

ናይ ኣርዮስ ጠበቓ

ቦታ የብሉን በቃ;;

 

ክሳብ ዓወት

ንጀጋኑ ክብረት

ዝባን ስዉኣት

ሕግና ደቀባት;;

 

ያኣክልስ ተባሂሉ

ሕጂ ኸ እንታይ ትብሉ

ኣነስ ኣርክብ ምበልኩ

ከምቲ ናይ ወዲ ገብሩ

ዘብዘብ ምወሰኽኩሉ;;

 

ተዳሊኹም ዲኹም

ኣብ ባይታ ወሪድኩም

ክተድሕኑ ህዝብኹም;;

 

ስመረት ምስ መን ትደልዩ

ምስ ቶም ንህዝቢ ዘድመዩ

ምስ ንውልቀ መላኺ ዝዋጥዩ

ምስ ቶም  ክጽግንዎ ዝምነዩ;;

 

ይዋእ ዝወለደኪ

ዘእተወስ ይፈትሐኪ

ሃገረይ ጉድ ረኺብኪ

ብጭፍራ ተኻሒድኪ;;

 

ስምረት ዓመታት ጨሪሕና

ሰማዒ ኣይረኸበን መጸዋዕታና

ትንፋስ ንጽሃት ዕሸላት ኣሕሊፉ

ኣይከሰርናን ኢሉ ቁልቁል ኣፉ;;

 

ንመን ክትጽግኑ

ነቶም ንህዝቢ ዝቕንጽሉ

ንመሻይኹ ንካህናቱ

ዝኣስሩ ዘካላብቱ

ጽገና ሐሊፉ ዩ ሰዓቱ

ህዝቢ ከይተገፈ ክብሪታቱ;;

 

መልሲ ንደገፍቲ ህግደፍ ወያነ

ኣብ ሱር ነቀል ለውጢ ኣሚነ

ገደል ይእቶ ጽገና ምስ ጃንዳ ዝምነ

ንሐቂ ደው ክብል ቀደም እየ ወሲነ;;

 

ንብመቐለ ዝዝወሩ

መልሰይ ተቐበሉ

ንኤርትራዊ ብሱሩ

ብህዝቡ ብሃገሩ

ክምድርዩ ዘምሕረሉ;;

 

ድፍረትዩ ንልኡላዊት ሃገር

ንኤርትራ ዘይሜሬቱ ክጥሐር

መንዩ ኣብ ሕልሚ ዝነብር

ምስ ጎሮቤት ምክብባር እንበር;;

 

ዘይናትና ኣይንደልን

ርስትና ኣይንህብን

ኤርትራ ንኤርትራዊያን

ሕጂ ውን።

 

 ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ካብ ዉሽጡ ሑሩር ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

 

ፍልስፍና ምፍንጫል ይወገድ፣ስምረትዩ መባእታ፣ ምፍንጫል ያኣክል ያኣክል፣ንኹን ሐንቲ ዋልታ፣ጸረ ደመኛታት ህዝቢ ኤርትራ፣ብስኒት ክንብል ቱታ፣ ሕጂዩ ሰዓታ፣ንገበኛታትን ንጠላማትን፣ኣብ ፍትሐዊ ኤርትራ የለን ቦታ።

ብስኒት ብደስ ደስ

ሐቢርና ንበገስ

ደመኛ ህዝብና ክፍደስ፣

 

ገረብ ብሐኽላ

መራሒኦም ጉሒላ

ኤርትራ ዘኽቲማ

ብጭፍራ ተጠሊማ፣

 

ናይ ዓራግ ሳሔቓ

ናይ ሳሕል ኮማንዶ

ብውሽጢ ዘዋሃህዶ

ምስ ሐዲሽ ወለዶ

ዝሕርን የለን ዶ፣

 

ካድራትና ሐሚቖም

ጀጋኑና ሐሊፎም

ተዛረብቲ ተሪፎም፣

 

ዘረባ ምሂሮምና

ዳውን ዳውን ኮና

ብግስ ምባል ሲኢና፣

 

ንብዓት ሐርገጽ ንነበዕ

እቲ ሐደ ይጽውዕ

ዘመን ግርቢጥ ማይ ንዓቐብ

ህዝቢ ይጸንቲ ንሕና ንዛረብ፣

 

ጅግና ሐሪምዋ

ኤርትራ ጸምይዋ

ብዘረባ ኣዶሎ ራሕዋ፣

 

ዝበረቐ ጸሐይና

ዝብሉ በዚሖምና

ከብኦም ስለ ዘይኮና

ቅሱን ዩ ሕልናና፣

 

ጸማም ሐደ ደርፉ

ህግደፋዊያን ግደፉ

ጉጅለ ማፍያ ምስ ሐለፉ

ኣጆኹም ወለዲ

ፍትሒ ምስ ነገሳ ዓዲ

ንጠላማት ናብ ፍርዲ፣

 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ካብ ዉሽጡ ሑሩር ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።