ሓደ ጊዜ፡ ክልተ ጊዜ፡ ክትታለል ይከኣል ይኸውን፣ መዋእልካ ክትታለል ግን ክትኣምኖ ዘጸግም ኢዩ።

ትማልን ቅድሚ ትማልን እንታይ ተባሂሉ እንታይከ ተገይሩ ናይ ምስናድን ምዝካርን ልምዲ እንተዘሃልዩ፡ ሓሶትን ምድንጋርን ምስዝደጋገም ተቐባልነት ክረክብ ግድነትዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ምስላ ያታትና "ሓሶት ምስዝደጋገም ሓቂ ይመስል" ከምዝበሃል፡ ኣብ ከም ኩነታት ኤርትራ ሃገርና፡ ዜናን ሓበሬታን ብመንግስቲ ጥራይ ዝውነን፡ ካልእ ኣማራጺ ናይ ሓበሬታ ምንጪ ኣብዘይብሉ፡ ንዝተባህለካ ኩሉ ሪዒምካዮ ምኻድ መኽንያት ክኸውን ስለዝኽእል ገለ ካብቲ ቆጺርካ ዘይውዳእ ምስሉይነትን ምድንጋርን ውልቀ መላኺ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምጥቃስ፣