ዕርቂ ኣባላት ተሐኤ

ደቂ ኤረይ ሰሰናዩ፣ኣባላት ተሐኤ ናብ ልቦም ካብ ተመለሱ፣ ደለይቲ ፍትሒ ምሳና ተሐጎሱ፣ደቂ ኤረይ ቁዱስ ቅንኢ ቅንኡ፣ንጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ሐግሒግኩም ከተውጽኡ።

ገ; እንዳ በሉኻ ዶ ትጋገ፣ብጀካ ሐደ ኣምላኽ ረቢ፣ ወዲ ሰብ ንቡር እዩ ክጋገ፣እቲ ዝኸፍኤ፣ናብ ልቡ ምስ ዘይምለስ፣ ተጋግየ ኢሉ ናብ ልቡ፣ምስ  ዝምለስ፣ይኸውን ደስደስ፣ ብጥርናፌና ከመይ ዘይሕጎስ።

 

ክልተ ሐርማዝ ምስ ዝበኣሱ፣ጣሻ ይድምስሱ፣ብሽም ኣባላት ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ፣ንሐጎሰይ ብኸምዚ ክገልጾ፣ሴፍና ሐደ ለዓቱ፣ደጊም ንፋስ ኣይነእቱ፣ሴፍና ኣብ ባይታ ወሪዱ፣ ክምክት ንጸላእቱ፣

 

ንብምፍልላይና ዝረብሕ ክንቀርጾ፣ንዝተረፉ ክፉት እዩ እቲ ማዕጾ፣ዘይምርድዳእና ብሕንጻ ሕጊ ተሐኤ፣ብእንንካን ሃባን ኣብ ጉባኤ ንፈትሖ፣ዘይምርድዳእና ንጸላኢና እዩ ዘርብሖ።

 

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ኣብ ፍርዲ ክነቕርቦም፣ ንጸላእቲ ህዝብና፣ካብ ዉሽጡ ሑሩር፣ኣባል ተሐኤ፣በርሀ ዑቅባዝጊ፣ሃገር ጀርመን(10 07 2019)