ንዘልኣለም ተምበርኪኹ ዝነብር ህዝቢ የለን - Enough! ይኣክል! ! كافية

ድሕሪ “ይኣክል”... ናበይ?!

“ይኣክል” ምባል ደጊም...... “ይእከለና”ካብ ዘረባ ኣብ ግብሪ.... ምስጋር ይሕሸናከነድሕና ሃገርና.... ተሰሪዕና... ሓቢርናንንቓሕ ንወደብ ንተዓጠቅ ነበርክት እጃምና