news

ኣቓልቦ ዝሰሓበ መገሻ ፕረዚደንት ኢሳይያስ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሮማ፡ 28 ጥሪ 2024መራሒ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ዝሓለፋ ሓያለ ዓመታት ኣብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ክገይሽ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ።ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ዋዕላታት ተነጺሉ'ዩ ጸኒሑ። ኣብ 2023 ግና፡ ናብ ዋዕላ መራሕቲ ሩስያን-ኣፍሪቃን፡ ድሒሩ'ውን ኣብቲ ስዑዲ ዓረብ ዘአንገደቶ ተመሳሳሊ ኣኼባ ክሳተፍ ተራእዩ።

ድሕሪ ሓያለ ዓመታት ናብ ዞባ ሕብረት ኣውሮጳ ዝኣተወ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ መስከረም 2006 ን8 መዓልታት ዝጸንሐ "ናይ ስራሕ ምጻሕ" ኣብ ኢጣልያ ኣካይዱ ነይሩ።

ኣብ ግንቦት 2010 ድማ ኣብ ዋዕላ ፈረንሳ-ኣፍሪቃ ንምስታፍ ናብ ከተማ ኒስ ገይሹ ምንባሩ ይዝከር።

ስለዚ ድማ'ዩ ምብጻሕ ናይቲ ኣብ ባዕላውን ግዱድን ተነጽሎ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ፕረዚደንት ናብ ሮማ ኣቓልቦ ስሒቡ ዝርከብ።

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ፡ ከምኡ’ውን ኣብታ ሃገር ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ዘመደ ተኽለ ምስቲ ፕረዚደንት ተጓዒዞም ኣለዉ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ'ውን ድሕሪ'ቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም 2018 ናብ ኣስመራ በጺሑ ነይሩ።

እቲ ኣብ ክፍላ ጥቅምቲ ናይቲ ዓመት ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝተራኸበ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ጁሰፔ ኮንተ፡ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንፈለማ እዋን ናብ ኣስመራ ዝበጽሐ መራሒ ኣውሮጳዊት ሃገር እዩ ነይሩ።