news

ኤርትራ፡ ነፋሪት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ብክሊ ኣየራ ክትሓልፍ ከሊኣ ድያ?

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻ'ኢ ጀርመንኤርትራ፡ ብረቡዕ 24 ጥሪ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኣናሌና ባርቦክ ጽዒና፡ ናብ ጅቡቲ ኣቕኒዓ ዝነበረት ነፋሪት ብክሊ ኣየራ ክትሓልፍ ፍቓድ ከምዘይሃበት ሮይተርስ ኣቃሊሑ።ሚኒስተር ባርቦክ፡ እቲ ንሰለስተ መዓልቲ ዝጸንሕ ዑደታ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ብጅቡቲ ክጅምር ዝተወጠነ እዩ። በዚ መሰረት፡ እታ ነፋሪት፡ ናብ ጅቡቲ ዝቐንዐ ጕዕዞኣ፡ ብክሊ ኣየር ኤርትራ ክትሓልፍ ፍቓድ ስለዘይረኸበት፡ መገዳ ኣቋሪጻ ናብ ስዑዲ ዓረብ ክትከይድ ከምዝተገደደት ተፈሊጡ።

ባርቦክ ኣብ ሱዳን ንዝካየድ ዘሎ ኲናትን ድሕነት መስመር ንግዲ ቀይሕ ባሕርን ብዝምልከት ውጥን ሕብረት ኣውሮጳ ንምግላጽ ናብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዑደት ንምጅማር ትገይሽ ከምዝነበረት ብተወሳኺ ተገሊጹ።

ኣናሌና ባርቦክ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ እቲ ዘይተሓሰበ ኵነታት መርኣያ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዘይምርግጋእ እዩ፤ እዚ ማለት ሃገራት እቲ ዞባ ሱዳንን የመንን ኣብ ኲናት ኣለዋ፣ ክትበረለን ዝከኣል ኣይኰነን ኢላ።

ክሊ ኣየር ሱዳንን የመንን ብሰንኪ ኲናት ብምዕጻዉ፡ እታ ነፋሪት ብዘይካ ክሊ ኣየር ኤርትራ ካልእ ኣማራጺ ከምዘይነበራ ተፈሊጡ።

"ዋላ'ኳ ኵሉ ጻዕርታት እንተገበርና፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኰይኑ ብክሊ ኣየር ኤርትራ ክንሓልፍ ፍቓድ ኣይረኸብናን” ክብል ፓይለት እታ ነፋሪት ገሊጹ።

ኣብ መስርሕ በረራ ፍቓድ ክወሃብ ልሙድ ኰይኑ፡ ፍቓድ ግን ክንረክብ ኣይከኣልናን፣ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ድማ ክሕግዘና ኣይከኣለን፡ ክብል ወሲኹ ሓቢሩ።

ኤርትራ ብዛዕባ'ዚ ጉዳይ ርእይቶ ኣይሃበትን።

እታ ሚኒስተር፡ ሎሚ ሓሙስ 25 ጥሪ ናብ ጅቡቲ፡ ብድሕሪኡ ድማ ናብ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ከም እትኸይድን፡ ብመጥቃዕቲ ሑቲ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ መስመር መራኽብ ቀይሕ ባሕሪ፡ ውሕስነት ንኽህልዎ ብዛዕባ ዝግበር ጻዕሪ ንምዝርራብ ካብ ዕላማ ዑደታ ምዃኑ፡ ንዝሃበቶ መግለጺ ምርኩስ ብምግባር ሮይተርስ ጸብጺቡ።

ፍቓድ ክሊ ኣየር እንታይ እዩ?

ነፈርቲ፡ ብክሊኣየር ሓንቲ ሃገር ክሓልፋ ምስ ዝደልያ፡ ምስ ዝምልከቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት ምምሕዳር ኣየርን በዓል መዚ ኣቬሽንን ብምውህሃድ ፍቓድ ይረኽባ። እዚ ኸኣ፡ ሓንቲ ነፋሪት ኣብታ ሃገር ከይዓለበት ብክሊ ኣየር ሓንቲ ሃገር ክትበርር ዝወሃብ ፍቓድ እዩ።

መብዛሕትኡ ግዜ ነፋሪት ቅድሚ በረራኣ - ብቤት ጽሕፈት መገዲ ኣየራ ኣቢላ - ነቲ ዝተሓሰበ መስመር፡ መበገሲን መዕለቢን መዓርፎ ነፈርቲ፡ ትበረሉ ብራኸን ካልእ ዝርዝራትን ዘጠቓልል ውጥን በረራ ተቕርብ።

እቲ ውጥን በረራ ናብ ዝምልከቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት ምምራሕ ኣየር ዝቐርብ ኰይኑ፡ እዚ ድማ ዝምልከቶም ማእከላት ቍጽጽር ትራፊክ ኣየርን በዓል መዚ ኣቬሽንን ከጠቓልል ይኽእል።

እቲ በረራ፡ ምስጋር ዓለምለኻዊ ዶባት ሃገራት ዘጠቓልል እንተዀይኑ፡ በዓል መዚ ኣቬሽን ናይታ መበገሲ ሃገር ምስ በዓል መዚ ኣቬሽን ናይተን እታ ነፋሪት እትበርረለን ሃገራት ተወሃሂዶም ይሰርሑ።

እዚ ምውህሃድ እዚ ውጥን በረራ ተቐባልነት ከም ዝረክብን ምስ ካልእ ትራፊክ ኣየር ወይ ገደባት ክሊ ኣየር ዝዀነ ግጭት ከም ዘይህሉን የረጋግጽ።

ፍቓድ በረራ ክሊ ኣየር ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክነጽግ ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ብሓፈሻ ኣብ ፖሊሲታትን ስርዓታትን ናይታ ነፋሪት እትሓልፈላ ሃገር ወይ ሃገራት ዝምርኮስ ኰይኑ፡ ምስ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት፡ ገደባት ክሊ ኣየር፡ ክፍሊት፡ ክሊማዊ ኵነታት፡ ድኹም ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ካልእ ምክንያታትን እቲ ሕቶ ፍቓድ ክሊኣየር ተቐባልነት ክስእን ይኽእል።

ጀርመናዊት ሚኒስተር ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኣጋጢምዋ?

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን፡ ኣብ ዝሓለፈ መፋርቕ ነሓሰ፡ ናብ ዞባ ኢንዶ-ፓስፊክ ዝጀመረቶ ናይ ሓደ ሰሙን ዑደት ብሰንኪ መካኒካዊ ጉዳይ ነፋሪት መንግስቲ ተቛሪጹ ነይሩ።

ኣብ ግንቦት እውን ብሰንኪ ምንፋስ ጐማ ነፋሪት ኣብ ዶውሓ ቐጠር ጕዕዞኣ ተሰናኺሉ ነይሩ።

ኣብ 2022 እውን፡ ምስ መዘናኣ ብሪጣንያዊ ሚኒስተር ክትገብሮ ዝወጠነት ርክብ፡ ነፋሪታ ብሰንኪ በረድ ኣብ ኣየርላድ ክትዓልብ ድሕሪ ምግዳዳ ከምዝተሰረዘ ይፍለጥ።