news

ኣብ መንጎ ኤርትራን ብሪጣንያን እንታይ’ዩ ኣጋጢሙ ዘሎ?

ኤምባሲ ኤርትራኣብ ለንደን ዝጸንሐ ኣምባሳደር ኤርትራ እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ብመንግስቲ ብሪጣንያ ካብታ ሃገር ክወጽእ ከምዝተኣዘዘ ተፈሊጡ’ሎ። መርበብ ሓበሬታ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለደንን ከምዘመልክቶ፡ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይቲ ኤምባሲ (ሚሽን) ፈጻሚ ጉዳያት ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ ምዃኑ ይጠቅስ።

ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ንቢቢሲ ከምዝሓበርዎ፡ እቲ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ዝተወስደ ስጕምቲ፡ ነቲ ኤርትራ ኣቐዲማ ዝወሰደቶ ተመጣጣኒ ውሳነ ግብረመልሲ ዝህብ’ዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኤርትራ ዝተመደበ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ብመንግስቲ ኤርትራ ተቐባልነት ስለዘይረኸበ ናብ ኣስመራ ክኸይድ ኣይክኣለን።

ስለምንታይ ሰብመዚ ኤርትራ ነቲ ኣምባሳደር ከምዘይተቐበልዎ ዛጊት ብንጹር ዝተገልጸ የለን።

ቢቢሲ ትግርኛ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ዛጊት ኣይሰመረን።

ኣምባሳደር እስቲፋኖስ ኣብ ለካቲት 2015 እዩ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ብምዃን ወረቐት ስርሑ ብወግዒ ንነፍስሄር ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልኣይቲ ኣረኪቡ።

ብሪጣንያ፡ ሓንቲ ካብተን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ምግሃስ ሰባዊን ሲቪካዊን መሰላት ክነቕፋ ዝጸንሓ ምዕራባውያን ሃገራት’ያ።

መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት እታ ሃገር ከምዝሕብሮ፡ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ እታ ሃገር ንዜጋታቱ ቆንስላዊ ኣገልግሎታት ከምዝህብ ይጠቅስ።

ነቶም ዜግነት ክልቲአን ሃገራት ዘለዎም ንምሕጋዝ ከምዝጽገም’ውን ኣስፊሩ’ሎ።

ብዘይካዚ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ጕዕዞ መጠንቀቕታ ኣብ ቦታኡ ከምዘሎን፡ ዜጋታት ብሪጣንያ፡ ናብ ዶባት ጅቡቲ፡ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክበጽሑ 25 ኪሜ ምስተረፎም ክምለሱ የጠንቅቕ።

ኣምባሳደር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ካብ ሚያዝያ 2016 ጀሚሩ’ውን ተንቀሳቓሲ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኣየርላንድ ኰይኑ ከገልግል ጸኒሑ’ዩ።